Служба по гражданско състояние

В гражданската служба се намира и службата по гражданско състояние, която между другото отговаря за: 

 • Регистрация на сключен брак
 • Регистрация на новородено 
 • Регистрация на смърт 
 • Признаване на развод в чужбина 
 • Издаване на удостоверения 
 • Удостоверение за семейно положение (за сключване на брак в чужбина) 
 • Сключване на брак 
 • Напускане на църквата
 • Промяна на имена 
 • Признаване на бащинство

За кварталите Биберах (Biberach), Франкенбах (Frankenbach) и Кирххаузен (Kirchhausen) отговарят само съответните квартaлни служби по гражданско състояние в гражданските служби.

В гражданската служба се намира и службата по гражданско състояние, която между другото отговаря за: 

 • Регистрация на сключен брак
 • Регистрация на новородено 
 • Регистрация на смърт 
 • Признаване на развод в чужбина 
 • Издаване на удостоверения 
 • Удостоверение за семейно положение (за сключване на брак в чужбина) 
 • Сключване на брак 
 • Напускане на църквата
 • Промяна на имена 
 • Признаване на бащинство

За кварталите Биберах (Biberach), Франкенбах (Frankenbach) и Кирххаузен (Kirchhausen) отговарят само съответните квартaлни служби по гражданско състояние в гражданските служби.