Отдели

Отдел I: Отдел I се ръководи от Главния кмет Хари Мергел, който е и председател на Общинския съвет. Отдел I между другото отговаря за управлението на администрацията, за връзките с обществеността, за ресора интеграция и гражданска активност. Няколко пъти в годината, в събота Главният кмет организира приемна за гражданите. Датите се оповестяват своевременно в медиите и на сайта на града.

 

Отдел II: Отдел II се ръководи от Първия кмет Мартин Диепген. В неговата компетентност са областите икономика и финанси, персонал и организация, а също и бюрото за равноправие на жените.

Отдел III: Отдел III се ръководи от кметицата Агнес Кристнер. Нейните функции обхващат сферите oбслужване на гражданите, култура, образование и услуги, обществена безопасност и ред както и социална политика и здравеопазване.


Отдел IV: Кметът Вилфриед Хайек е ръководител на Отдел IV. Към отдел IV се числят областите строителство, планиране, жилищен фонд и околна среда.