Гражданска активност

Гражданска активност
Град Хайлброн поема по нови пътища при гражданската активност: гражданите на Хайлброн разполагат с повече възможности, да се информират за проектите на града и да се включат в тях. За тази цел редовно се изготвя списък с проектите и се публикува. В него се представят всички важни проекти на града.

Lokale Agenda 21 (Местен дневен ред за XXI век ) 
Под мотото: Заедно за устойчив и подготвен за бъдещето Хайлброн Lokale Agenda 21 кани всички граждани и експерти заедно да се застъпят за устойчивото екологично, икономическо и социално развитие на Хайлброн. Lokale Agenda работи в следните работни и проектни групи (РГ, към 1.8.2017 г.) и същевременно реализира проекти и мероприятия:

 • Съвет за защита от климатични въздействия 
 • РГ жилищен фонд 
 • РГ икономика за общото благо 
 • РГ мобилност 
 • РГ интеркултурен град
 • Проектна група "Хайлбронски градински деца"

Базата и мандата на Местния дневен ред за XXI век е решението на ООН от Рио де Жанейро, 1992 г. и 2015 г., за устойчиво развитие в общините в областите: екология - икономика - общество.

Heilbronner Bürgerstiftung (Гражданска фондация на Хайлброн)
Гражданската фондация на Хайлброн е фондация от гражданите на Хайлброн за гражданите на Хайлброн. Фондацията подкрепя проекти в следните области: 

 • Образование и възпитание 
 • Наука и изследователска дейност 
 • Помощ за младежи и възрастни хора 
 • Социално подпомагане 
 • Обществено здравеопазване 
 • Спорт 
 • Култура и изкуство 
 • Защита на паметниците 
 • Опазване на околната среда и природата
 • Опазване на традициите 
 • Разбирателство между народите 
 • Благодетелни цели

Forum Ehrenamt (Форум за доброволци)
Форумът за доброволци в града и окръга Хайлброн свързва различни сдружения и организации. Целта е да се обедини и поощри ангажимента на гражданите. Основните задачи на форума са: 

 • Да набира доброволци, да ги мотивира, да посредничи и консултира, 
 • Обмяна на опит и повишаване на квалификацията за активни 
 • Награждаване на доброволци, 
 • Лобизъм и връзки с обществеността за доброволци.

Сдружения и клубове по интереси
В Хайлброн се води активен клубен живот. Списък на спортните, културните, музикалните и певческите сдружения, както и на тези за хоби и свободно време с техните предложения, адреси и лица за контакти ще откриете на сайта на града.