De la cetățeni pentru cetățeni

Participarea cetățenească
Orașul Heilbronn explorează noi căi în ceea ce privește participarea cetățenească: cetăţenii din Heilbronn au acum mai multe posibilităţi de a se informa despre proiectele urbane și de a participa la acestea. Pe o platformă de participare pe internet (https://wirsind.heilbronn.de), unde sunt publicate planuri și proiecte urbane, cei interesaţi pot, printre altele, să se informeze despre proiectele actuale, să participe la interviuri și să contacteze angajatele şi angajații responsabili. În plus, este comunicată o prezentare generală a proceselor de participare, care arată că participarea în diverse forme este importantă pentru administrația orașului.

Alte informaţii

Agenda locală 21
În conformitate cu deviza: Împreună pentru un  Heilbronn durabil şi viabil pe viitor Agenda Locală 21 invită toate persoanele, cetățeni, cetăţence și experți pentru a lucra împreună pentru dezvoltarea ecologică, economică și socială durabilă a Heilbronnului. Agenda Locală funcționează în următoarele Grupuri de lucru şi grupuri de proiecte și  realizează proiecte și evenimente:

 • Consiliul pentru protecția climei
 • GL locuinţe
 • GL economie de bunăstare
 • GL mobilitatea
 • GL oraș intercultural.
 • Grupul de proiect "Heilbronn Gardenkids"

Ea se bazează și mandatul Agendei Locale 21 sunt pe declarația ONU de la Rio de Janeiro, 1992 şi 2015, referitoare la dezvoltarea durabilă în comunități a domeniilor: Ecologie - Economie - Social.

Fundația comunitară Heilbronn
Fundația comunitară Heilbronn este o fundație a cetățenilor Heilbronnului pentru cetățenii Heilbronnului. Proiecte sprijinite printre altele de fundație sunt în următoarele domenii:

 • Educație
 • Stiință și cercetare
 • Ajutor pentru tineri și vârstnici
 • Sistemul de bunăstare
 • Îngrijirea sănătății publice
 • Sport
 • Cultură și artă
 • Îngrijirea monumentelor
 • Protecţia mediului și a naturii și îngrijirea peisajului
 • Protecţia patrimoniului cultural
 • Relații internaționale
 • Scopuri caritabile

Forumul voluntariatului
Forumul voluntariatului în orașul și județul Heilbronn conectează diverse asociaţii și organizații. Scopul este de a conecta și de a promova angajamentul civic. Accentul Forumului este pe:

 • Atragerea de voluntari pentru a motiva, media și consilia,
 • Schimb de experiență și de formare pentru activi
 • Premii pentru voluntariat,
 • Acitivitate de lobby și publicitate pentru voluntariat.

Asociaţii
În Heilbronn există o viață activă în asociaţii. Asociaţiile de sport, cultură, muzică și canto din Heilbronn precum și asociaţiile de hobby și de petrecere a timpului liber le găsiţi împreună cu ofertele lor, adresele și persoanele de contact pe site-ul municipal.