Accesibilitate și incluziune

În Heilbronn, aproximativ 10% din persoanele care locuiesc aici au un handicap grav recunoscut. Chiar mai mulți oameni cu dizabilități vin în oraș în fiecare zi pentru a lucra aici, pentru a profita de peisajul școlar diversificat sau pentru a deveni activi în timpul liber. Administrația orașului acordă o mare importanță implementării accesului și incluziunii. Incluziunea înseamnă, printre altele, coexistența egală a persoanelor cu și fără handicap, precum și accesul fără bariere la viața publică.

Din anul 2016, orașul Heilbronn are o responsabilă de incluziune. Este persoana de contact pentru subiectele "Accesibilitate" și "Incluziune". În activitatea ei este printre altele:

 • Reprezentantă pentru rezidenții cu dizabilități și rudele acestora în toate domeniile vieții, precum și mediatoare pentru plângeri.
 • Consultantă la consiliul municipal cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilități.

Ea se angajează să se asigure ca:

 •  persoanele cu dizabilități să pooată participa la viața socială pe o bază egală și autodeterminată.
 • barierele să fie dezmembrate.
 • Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap să fie implementată în Heilbronn.
 • Sensibilizarea societății față de nevoile persoanelor cu dizabilități și devenirea incluziunii a unui lucru evident în conştiinţa publică.                                                      

Poziția responsabilei pentru incluziune este susținută de Ministerul Afacerilor Sociale și Integrării din mijloacele landului Baden-Württemberg.                                                                                    

In Heilbronn haben etwa 10 % der hier lebenden Menschen eine anerkannte Schwerbehinderung. Noch mehr Menschen mit Behinderung kommen täglich in die Stadt, um hier zu arbeiten, die breit gefächerte Schullandschaft zu nutzen oder in der Freizeit aktiv zu werden. Die Stadtverwaltung legt großen Wert auf die Umsetzung von Barrierefreiheit und Inklusion. Inklusion bedeutet unter anderem ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung sowie einen barrierefreien Zugang zum öffentlichen Leben.

Seit 2016 hat die Stadt Heilbronn eine Inklusionsbeauftragte. Sie ist Ansprechpartnerin rund um die Themen „Barrierefreiheit“ und „Inklusion“. In ihrer Tätigkeit ist sie unter anderem:

 • Vertrauensperson für Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung und deren Angehörige in allen Lebensbereichen sowie Ombudsfrau bei Beschwerden
 • Beraterin der Stadtverwaltung bezüglich der Belange von Menschen mit Behinderung

Sie setzt sich dafür ein, dass:

 • Menschen mit Behinderung gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können
 • Barrieren abgebaut werden
 • die UN-Behindertenrechtskonvention in Heilbronn umgesetzt wird
 • die Gesellschaft für die Belange von Menschen mit Behinderung sensibilisiert wird und Inklusion eine Selbstverständlichkeit im öffentlichen Bewusstsein wird

Die Stelle der Inklusionsbeauftragten wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.