Tichetul de încercare

Bine aţi venit în regiunea lui HNV

V-aţi mutat la Heilbronn și nu folosiți încă mijloacele de transport public? Atunci, ridicaţi-vă darul dvs. foarte special de bun venit: SchnupperTicket (Tichetul de încercare).

SchnupperTicket nu este o ofertă tarifară separată. Numele îl dezvăluie deja. Cu acest bilet se poate încerca oferta HNV, astfel autobuzul și trenul pot fi încercate. Complet gratuit și fără obligații.

Și așa funcționează: Înregistrați-vă într-unul din Birourile publice din Heilbronn. Acolo, personalul de serviciu înmânează fiecărei cetățence noi și fiecărui cetățean nou un pachet HNV cu informații despre transportul public.

Pachetul HNV conține un card de solicitare pentru fiecare membru de familie (adulți și copii cu vârsta peste 6 ani) pe care îl puteți utiliza pentru a solicita un SchnupperTicket gratuit. Pe acest card completaţi numele dvs. complet, noua adresă și data de începere. De la data începerii, faza de testare personală începe în autobuzele și trenurile lui HNV. Trimiteți cardurile complet completate prin poștă către HNV sau predați-le acolo personal. Ulterior, veți primi propriul SchnupperTicket și veți putea încerca gratuit transportul public în regiunea lui HNV timp de două săptămâni.

HNV vă ajută și vă răspunde cu plăcere la orice întrebări în timpul perioadei dvs. de încercare.

Instituţia traficului apropiat din Heilbronn, Hohenlohe, Hall (HNV) este punctul de contact pentru oricine călătoreşte cu mijloacele de transport în comun. Tramvaiele, autobuzele urbane și numeroasele autobuze regionale leagă Heilbronn de regiune și, împreună cu 21 de companii de transport, asigură o mobilitate durabilă și ecologică. Serviciile de transport cu autobuzul, trenul și tramvaiele din regiunea lui HNV pot fi mândre: autobuzele orașului circulă de obicei la fiecare 15 minute, tramvaiele la fiecare 20 de minute, autobuzele regionale și trenurile la fiecare 30 de minute. Mersurile autobuzelor şi ale trenurilor sunt disponibile online și în centrele pentru clienți ale lui HNV.

Apropo: Pe situl www.hnv.land veți găsi informații utile despre mobilitatea durabilă, în special pentru noile cetăţence şi noii cetățeni. Mobilitatea durabilă include, de asemenea, pietonii și bicicliştii.

Willkommen im HNV-Land

Sie sind neu nach Heilbronn gezogen und nutzen noch keine öffentlichen Verkehrsmittel? Dann holen Sie sich jetzt ihr ganz besonderes Willkommensgeschenk: Das SchnupperTicket.

Das SchnupperTicket ist kein eigenes Tarifangebot. Der Name verrät es schon. Mit diesem Fahrschein kann ins HNV-Angebot hineingeschnuppert, also das Bus und Bahn fahren ausprobiert werden. Und zwar völlig kostenlos und unverbindlich.

Und so geht’s: Melden Sie sich in einem der Heilbronner Bürgerämter an. Dort überreichen die Servicemitarbeiter jeder Neubürgerin und jedem Neubürger ein HNV-Paket mit Informationen zum öffentlichen Personen Nahverkehr. Das HNV-Paket enthält pro Familienmitglied (Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre) eine Anforderungskarte, mit der Sie ein kostenloses SchnupperTicket anfordern können. Auf dieser Karte tragen Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre neue Adresse und das Startdatum ein. Ab dem Startdatum beginnt Ihre persönliche Testphase in den Bussen und Bahnen des HNV. Die vollständig ausgefüllten Karten senden Sie per Post an den HNV oder geben diese dort persönlich ab. Anschließend erhalten Sie Ihr persönliches SchnupperTicket und können damit zwei Wochen lang kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr im HNV-Land ausprobieren.

Der HNV unterstützt Sie und beantwortet Ihnen gerne Fragen während Ihrer Schnupperphase.

Der Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV) ist der Ansprechpartner für alle, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Die Stadtbahnen, Stadtbusse sowie zahlreiche Regionalbusse verbinden Heilbronn mit der Region und sorgen im Verbund mit 21 Verkehrsunternehmen für eine nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität. Das Bus-, Bahn- und Stadtbahnangebot im HNV-Land kann sich sehen lassen: Stadtbuslinien fahren in der Regel alle 15 Minuten, Stadtbahnen alle 20 Minuten, Regionalbusse und Züge alle 30 Minuten. Fahrpläne bekommen Sie online und in den HNV-KundenCentern.

Übrigens: unter www.hnv.land finden Sie Nützliches und Wissenswertes rund um die nachhaltige Mobilität speziell für Neubürgerinnen und Neubürger. Nachhaltige Mobilität beinhaltet auch den Fußgänger und den Radfahrer.