Grupul de lucru pentru refugiaţi (ARGE)

Grupul de lucru pentru refugiaţi (ARGE) Heilbronn este o uniune a asociațiilor judeţene de într-ajutorare Arbeiterwohlfahrt Heilbronn eV, a Caritas Heilbronn-Hohenlohe și a Kreisdiakonieverband pentru oraşul şi împrejurimile Heilbronnului în numele orașului Heilbronn. Personalul ARGE Flüchtlingsarbeit însoțește și consiliază grupuri de lucru de voluntariat, precum și voluntari independenți de un grup de lucru. În plus, aceștia organizează cursuri de pregătire specifice pentru a-și susține și promova activitatea. Prin cooperarea strânsă cu asistența socială municipală, comisarii pentru refugiați și centrele de consiliere pentru migrație, ARGE poate oferi informații despre locul în care este nevoie în prezent de ajutor sau consultanţă de specialitate. Angajații ARGE nu sunt numai persoane de contact pentru asistenți deja activi, ci și pentru cei interesați de voluntariat în domeniul muncii cu refugiaţi. De la extinderea ARGE prin subiectele de management al integrării, au loc proiecte orientate pe necesități în domeniul accesului pe piața forței de muncă, plasarea locuințelor, sănătatea, participarea socială și prevenirea datoriilor.

Vreţi să ajutați? Să dezvoltaţi? Să veniţi cu idei?

Ne bucurăm să ne auzim!

 

Heilbronn ist ein Zusammenschluss der Träger der freien Wohlfahrtspflege Arbeiterwohlfahrt Kreisverbandes Heilbronn e.V., Caritas Heilbronn-Hohenlohe und Kreisdiakonieverband für den Stadt- und Landkreis Heilbronn im Auftrag der Stadt Heilbronn. Die MitarbeiterInnen der ARGE Flüchtlingsarbeit begleiten und beraten ehrenamtliche Arbeitskreise sowie Ehrenamtliche, die unabhängig eines Arbeitskreises aktiv sind. Zusätzlich organisieren sie themenspezifische Schulungen, um diese bei ihrer Arbeit zu unterstützen und zu fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit der städtischen Sozialarbeit, der Flüchtlingsbeauftragten und den Migrationsberatungsstellen, kann die ARGE Auskunft darüber geben, wo momentan Hilfe benötigt wird bzw. fachspezifisch weitervermitteln. Die ARGE-Mitarbeitenden sind somit nicht nur AnsprechpartnerInnen für bereits aktive Helferinnen und Helfer, sondern auch für Interessierte an einem Ehrenamt im Bereich Flüchtlingsarbeit. Seit der Erweiterung der ARGE durch Themen des Integrationsmanagements finden auch bedarfsorientierte Projekte in den Bereichen Arbeitsmarktzugang, Wohnraumvermittlung, Gesundheit, soziale Teilhabe und Schuldenprävention statt.

Sie möchten mithelfen? Anpacken? Sich informieren? Ideen einbringen?

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!