Chiria & Curent

Indicele chiriilor
Indicele chiriilor al oraşului Heilbronn dă o imagine de ansamblu a obișnuitelor rate de închiriere locale din Heilbronn. Indicele de chirie poate fi descărcat gratuit de pe Internet. Broşura indiceleui de chirie este disponibilă pentru o taxă la Birourile municipale.

Chiria de locuinţă
Chiria de locuinţă se compune din chiria de bază și costurile suplimentare. Chiria de bază este o sumă fixă pentru utilizarea locuinţei, care se calculează de regulă după mărime și prețul pe metru pătrat. Costurile suplimentare constau în costurile pentru apă, încălzire, canalizare și administrație. Ele se taxează de obicei o dată pe an și în funcție de consum.

Curent
Rețineți că curentul nu este întotdeauna inclus în costurile suplimentare. În acest caz trebuie să vă înregistraţi la furnizorul de energie respectiv când vă mutaţi în noua locuinţă și trebuie să plătiţi curentul în plus față de chirie. Furnizorul de electricitate local în Heilbronn este ZEAG Energie AG. Puteți însă alege, de asemenea, alți furnizori de pe Internet (cuvânt cheie "Stromanbieter").