Наем и електричество

Статистика на наемите
Статистиката на наемите в град Хайлброн дава обща представа за обичайните местни цени на наемите в Хайлброн. Статистиката на наемите може да бъде изтеглена безплатно от интернет. Брошурата със статистиката на наемите можете да получите срещу заплащане в гражданските служби.

Жилищен наем
Жилищният наем се състои от студен наем и от разходите за консумативи. Студеният наем е твърда сума за ползване на жилището, която по правило се изчислява според големината и цената на квадратен метър. Разходите за консумативи включват разходите за вода, отопление, отпадъчна вода и администрация. Практиката е те да се приравняват веднъж годишно с фактическото потребление.

Електричество
Имайте предвид, че токът не винаги е включен в консумативите. В този случай Вие трябва при нанасянето си в ново жилище, да се регистрирате при съответния доставчик на електроенергия и да заплащате тока допълнително към наема. Местният доставчик на електроенергия в Хайлброн е ZEAG Energie АG. Вие обаче можете да потърсите в интернет и други доставчици на електроенергия (ключова дума „Stromanbieter”).