мероприятия

На 26 май 2019 г. се проведат евроизбори.

На 26 май 2019 г. се проведат евроизбори. Гражданин ли сте на Съюза, т. е. притежавате ли гражданството на страна-членка на Европейския съюз? Участвайте и Вие в определянето на посоката на европейското развитие! Възползвайте се от своето избирателно право! Европейският парламент е Вашето представителство в Европа и е единственият пряко избираем орган на Европейския съюз. Неговите депутати решават за важни въпроси на политиката – включително в области, които засягат и Вас лично.

Възползвайте се от своя шанс и отидете да гласувате!

Какви възможности за участие съществуват?
Ако живеете като гражданин на Евросъюза в Германия, може да решите, дали искате да участвате в изборите за Европейски парламент в страната, от която произхождате, или в Германия и да гласувате за издигнатите тук кандидати. Ако решите да участвате в изборите в Германия, трябва да вземете предвид следните обстоятелства:

Кой има право на глас?
Право на глас има всеки гражданин на Евросъюза с жилище в Германия, който към датата на изборите
•е навършил 18-тата година от живота си,
•живее от поне три месеца във Федерална република Германия или в останалите страни-членки на Европейския съюз,
•не е изключен от избирателното право във Федерална република Германия или в останалите страни-членки на Европейския съюз.

Какво трябва да направите?
За да може да гласувате в Германия, трябва да бъдете вписан в избирателен списък в общинската служба по Вашето местоживеене в Германия.
•Ако още през 2014 г. сте участвали в евроизборите в Германия, значи вече сте вписани в избирателните списъци на Вашето населено място и не е необходимо да подавате ново заявление за вписване. Ако до 5 май 2019 г. не получите съобщение за участие в изборите, трябва да се обърнете към Вашата общинска служба.
•Всички други граждани на Евросъюза следва най-късно до 5 май 2019 г. да подадат в общинската служба по своето местоживеене в Германия заявление за вписване в избирателния списък. (Моля съобразете се с работното време с посетители, както и с необходимото време за пристигане на пощенски пратки.)

Къде се намира формулярът за заявлението и допълнителна информация?
Формуляра за заявлението и листовка с упътвания може да получите във Вашата общинска служба или в интернет на адрес
www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html.


Какво трябва да направите, ако желаете да гласувате не в Германия, а в страната, от която произхождате?
Ако сте участвали в евроизборите през 2014 г. в Германия, трябва да подадете до 5 май 2019 г. във Вашата общинска служба заявление за заличаване от избирателния списък. За повече подробности за условията за участие в изборите в страната, от която произхождате, обърнете се към тамошните власти или към Вашето консулско-дипломатическо представителство.