Помощи за интеграция

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Подпомагането за интеграция е специална форма на социална помощ. То може да се получи от хора с физическо, умствено или психическо увреждане, ако поради увреждането си способността им да са част от обществото значително е ограничена или са заплашени от такова значително увреждане.
Помощите могата да бъдат предоставени като услуга, непарична или парична помощ (Личен бюджет) и отпуснати под формата на амбулантна, отчасти стационарна или стационарна помощ.
Целта на помощите за интеграция е да позволят на хората с увреждания да участват в общестения живот и да им дадат възможност за независим живот.