Места за срещи

В Хайлброн има много интересни места за срещи, като тези в Младежките и семейни центрове, в Дома на поколенията или също така в Дома на семейството. Там ще Ви подкрепят в специални семейни ситуации с разнообразни предложения за курсове, грижи и консултации. Ако през свободното си време искате да се запознаете с хора от Вашия или от друг културен кръг, можете да се включите в Интеркултурните градини, да посещавате мероприятия, да се ангажирате в доброволни проекти и в мигрантските и спортни организации или в някоя религиозна общност.

Акция сприятеляване – интеркултурни градини
В Хайлброн има различни интеркултурни градини. В тях всеки, без значение от възраст и произход, може да градинарства в група, да обменя идеи и да се забавлява с другите. Повече информация ще получите в Бюрото за гражданска активност и интеграция.

Повече информация: