Места за срещи

В Хайлброн има интересни места за срещи, като Младежките и семейни центрове, Дома на поколенията или също така Дома на семейството, които ще Ви подкрепят в специални семейни ситуации с разнообразни предложения за курсове, грижи и консултации. Ако през свободното си време искате да се запознаете с хора от Вашия или от друг културен кръг, можете да се включите в Интеркултурните градини или в мигрантските и спортни организации или в някоя религиозна общност.

Акция сприятеляване – интеркултурни градини
В сътрудничество с Федералното градинско изложение 2019 ООД в Хайлброн се предлагат Интеркултурните градини. Тук е поканен всеки, без значение от възраст и произход, да градинарства в група, да обменя идеи и да се забавлява с другите. Повече информация ще получите в Бюрото за гражданска активност и интеграция.

Повече информация: