Miejsca spotkań

W Heilbronnie istnieje wiele ciekawych miejsc spotkań jak np. w młodzieżowych i rodzinnych ośrodkach, domu wielopokoleniowym czy też Domu Rodziny (niem. Haus der Familie). Tam znaleźć można wsparcie w szczególnych sytuacjach życiowych w ramach obszernej oferty z kursami, opieką i poradami. Jeśli w czasie wolnym chcecie Państwo poznać ludzi z własnego lub innego kręgu kulturowego możecie zaangażować się np. w międzykulturowych ogrodach (niem. Interkulturelle Gärten), pójść na imprezę kulturalną, zaangażować się honorowo w projektach lub organizacjach sportowych czy ds. migrantow w jednej ze wspólnot wyznaniowych. 

Akcja integracyjna – Międzykulturowe ogrody
W Heilbronnie są różne ogrody międzykulturowe (niem. Interkulturelle Gärten). Każdy, niezależnie od wieku i pochodzenia, zaproszony jest tutaj do wspólnego uprawiania ogrodu, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy. Bliższych informacji udziela Wydział ds. Partycypacji i Integracji.

Dalsze informacje: