Zaangażowanie obywatelskie

Zaangażowanie obywatelskie
Miasto Heilbronn przeciera szklaki w kwestii zaangażowania obywatelskiego: Mieszkańcy Heilbronnu mają teraz więcej możliwości poinformowania się o zamierzeniach miasta oraz o współdziałaniu w tych przedsięwzięciach. Na platformie internetowej dotyczącej zaangażowania (https://wirsind.heilbronn.de), na której zostaną opublikowane miejskie przedsięwzięcia i projekty, zainteresowani mogą znaleźć m.in. informacje o aktualnych projektach, wziąć udział w ankietach oraz skontaktować się z odpowiednimi pracownikami. Ponadto przedstawione są procesy partycypacji, co jasno pokazuje, że uczestnictwo w jej różnych formach jest ważne dla administracji miasta. Więcej na temat zaangażowania obywatelskiego można dowiedzieć się na stronie internetowej miasta.

Lokale Agenda 21
Zgodnie z zasadą: Razem dla długotrwałego przyszłościowego Heilbronnu Lokale Agenda 21 zaprasza wszystkich mieszkańców oraz ekspertów do wspólnego rozpoczęcia długotrwałego ekologicznego, ekonomicznego i społecznego rozwoju Heilbronnu. Lokale Agenda pracuje w komisjach i grupach projektowych realizując przy tym swoje projekty i imprezy:

 • Rada ds. ochrony klimatu
 • Komisja ds. Mieszkalnictwa
 • Komisja ds. Ekonomii ogólnego dobra 
 • Komisja ds. Mobilności 
 • Komisja ds. Miasta interkulturalnego
 • Grupa projektowa "Heilbronner Gartenkids" ("Dzieciaki ogrodowe Heilbronnu").

Postawą oraz wymaganiami Lokale Agenda 21 są deklaracje z Rio de Janeiro z 1992 r. i 2015 r. w sprawie długotrwałego rozwoju w gminach w następujących obszarach: Ekologia - Ekonomia - Sprawy socjalne.

 

Fundacja Obywatelska Heilbronnu
Fundacja Obywatelska Heilbronnu jest fundacją mieszkańców Heilbronnu dla mieszkańców Heilbronnu. Przez fundację wspierane są projekty m.in. w następujących obszarach: 

 • kszałcenie i wychowanie 
 • nauka i badania 
 • pomoc młodzieży i osobom starszym 
 • działalność dobroczynna 
 • publiczna opieka zdrowotna 
 • sport 
 • kultura i sztuka 
 • ochrona zabytków 
 • ochrona środowiska naturalnego oraz krajobrazu 
 • pielęgnowanie tradycji, historii ojczystego regionu 
 • porozumienie między narodami 
 • cele charytatywne

Forum Działalność Społeczna
Form Działalność społeczna w mieście i powiecie Heilbronn łączy różne stowarzyszenia i organizacje. Celem jest wzajemne łączenie i wspieranie zaangażowania obywatelskiego. Głównymi zadaniami Forum są: 

 • pozyskiwanie, motywowanie, pośredniczenie i doradzanie osobom angażującym się społecznie,
 • wymiana doświadczeń i kursy doszkalające dla aktywnych, 
 • nadawanie wyróżnień dla osób zaangażowanych społecznie, 
 • PR i praca lobbystyczna na rzecz działalności społecznej.

Stowarzyszenia
W Heilbronnie oferowanych jest przez stowarzyszenia wiele aktywności. Na stronie miasta Heilbronn znajdziecie Państwo stowarzyszenia sportowe, kulturalne, muzyczne, koła śpiewacze jak i stowarzyszenia hobbystów i rekreacyjne oraz ich ofertę, adresy i osoby kontaktowe.