Urząd ds. Obywatelskich

W Heilbronnie znajduje się oprócz centralnego Urzędu Spraw Obywatelskich (niem. Bürgeramt) w Ratuszu w każdej dzielnicy Urząd Spraw Obywatelskich.  Dalsze miejskie urzędy i instytucje znajdują się przeważnie w centrum miasta podzielone na różne budynki biurowe, w tym Urząd ds. Rodziny, Młodzieży i Seniorów oraz Urząd ds. Porządku Publicznego. Urząd ds. Budownictwa znajduje się w Ratuszu Technicznym. Wszystkie ważne urzędy i instytucje wymienione są poniżej odpowiednio do tematu. Małe mapki miasta pomogą dodatkowo w orientacji.

Następujące sprawy możecie Państwo załatwić w Urzędach Spraw Obywatelskich:

Mieszkańcy

 • zameldowanie w przypadku osiedlenia się czy przeprowadzki,
 • paszporty i dowody,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • wyciąg z Centalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • uwierzytelnianie kopii i podpisów,
 • wydawanie zagubionych rzeczy,
 • pytania dotyczące śmieci,
 • deklaracje zobowiązania na rzecz zaproszeń z zagranicy,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie psa.

Sprawy mieszkaniowe i socjalne

 • miejska i krajowa legitymacja uprawniająca do zniżek dla rodzin tzw. Familienpass,
 • wniosek na zasiłek mieszkaniowy,
 • wychowawczy i rodzinny.

Działalność gospodarcza i ruch drogowy:

 • prawo jazdy,
 • zgłoszenie i odgłoszenie działalności,
 • tymczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej,
 • karty wędkarskie,
 • karty parkingowe dla mieszkańców i inwalidów.

W Urzędach Spraw Obywatelskich otrzymacie Państwo poza tym różne blankiety oraz formularze wniosków, np. zaświadczenia uprawniające do poszukiwania mieszkań komunalnych lub na zeznanie podatkowe.

Dalsze formularze