Przygotowanie do regularnej nauki szkolnej

Jeśli początkowo Państwa dziecko słabo lub w ogóle nie zna języka niemieckiego zostanie ten fakt zgłoszony przy zameldowaniu w Urzędzie Spraw Obywatelskich (niem. Bürgeramt) lub w Urzędzie ds. Cudzoziemców (niem. Ausländeramt) do Biura Komunalnego Zarządzania Edukacją (niem. Büro für Kommunales Bildungsmanagement). Biuro to pośredniczy w znalezieniu miejsc w szkole dla nowoprzybyłych mieszkańców nie władających językiem niemieckim. We współpracy z Państwowym Kuratorium w Heilbronnie dzieci zgodnie z wiekiem i rodzajem szkoły zostają przydzielone do klas przygotowujących (VKL) lub roku przygotowującego Praca i zawód bez znajomości języka niemieckiego (VAB0). W ramach tego dzieci przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych i zarazem otrzymują wsparcie umożliwiające ukończenie szkoły.