Przygotowanie do regularnej nauki szkolnej

Jeśli początkowo Państwa dziecko słabo lub w ogóle nie zna języka niemieckiego zostanie to zgłoszone przy zameldowaniu w Urzędzie Spraw Obywatelskich (niem. Bürgeramt) lub w Urzędzie ds. Cudzoziemców (niem. Ausländeramt) do Biura Komunalnego Zarządzania Edukacją (niem. Büro für Kommunales Bildungsmanagement). Biuro to pośredniczy od 2015 r. w znalezieniu miejsc w szkole dla nowoprzybyłych mieszkańców nie władających językiem niemieckim. Dzieci w zależności od wieku i typu szkoły otrzymują miejsce albo w klasie przygotowującej (VKL) albo w "Roku prekwalifikacyjnym Praca / zawód z naciskiem na naukę języka niemieckiego" (VAB0).
W ramach tego dzieci przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych i zarazem otrzymują wsparcie umożliwiające ukończenie szkoły. Oferta miejsca w szkole jest dostępna zarówno dla rodzin imigrantów z UE, jak i rodzin z krajów trzecich.