Sprowadzenie członków rodziny

Mieszkacie Państwo w Heilbronnnie i chcielibyście, aby wprowadziła się do Państwa rodzina z zagranicy? Zależnie od kraju Państwa pochodzenia obowiązują różne regulacje, które wyjaśnione zostaną poniżej.

Obywatele UE / EOG
Jeśli Państwo i Państwa członkowie rodziny pochodzą z jednego z krajów UE / EOG, możecie ściągnąć rodzinę w każdym momencie. Rodzina ma nieograniczone prawo pobytu i ma prawo tutaj pracować.

Członkowie rodziny nie będący obywatelami krajów UE / EOG potrzebują na wjazd do Niemiec wizę, którą mogą otrzymać na wniosek w konsulacie. W Niemczech muszą następnie przed upływem ważności wizy wnioskować o zezwolenie na pobyt stały w Urzędzie ds. Cudzoziemców.

Obywatele z krajów trzecich
Jeśli pochodzicie Państwo z państwa trzeciego rodzina (małżonek/małżonka i dzieci poniżej 18 roku życia) może uzyskać zezwolenie na pobyt stały. Należy wtedy spełnić następujące warunki:

  • posiadanie dokumentów pobytowych na Niemcy,
  • posiadanie wystarczającej powierzchni mieszkaniowej i
  • możliwość utrzymania całej rodziny.

Rodzina dołączająca się powinna w stopniu podstawowym posługiwać się językiem niemieckim, aby otrzymać zezwolenie na pobyt. Istnieje jednak wiele regulacji wyjątkowych. Dołączająca rodzina otrzymuje dokument pobytowy na czas określony, dzięki któremu może również podjąć pracę.

Dalsze informacje na temat „Łączenie rodzin" na stronie: www.bamf.de