Tërheqja e anëtarëve të familjes

Ju jetoni në Hailbron dhe dëshironi, që familja juaj të shpërngulet nga jashtë shtetit për tek ju? Varur se nga jeni ju, vlejnë rregulla të ndryshme. Informacione më të hollësishme merrni në faqen e internetit të përfaqësisë së jashtme gjermane në vendin ku ai, i cili dëshiron të shpërngulet, ka vendbanimin e tij.

Informacione të mëtejshme për temën „Shpërngulje e të afërmve" nën: www.bamf.de