Izba Rzemieślnicza Heilbronn-Franken (HWK)

Izba Rzemieślnicza (niem. Handwerkskammer) jest właściwą jednostką dla wszystkich zawodów rzemieślniczych. Jeśli wyuczyliście się Państwo rzemiosła za granicą, HWK będzie Państwu towarzyszyć od momentu złożenia wniosku do zakończenia postępowania (zgodnie z niemiecką Ustawą o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (BQFG)). Poprzez indywidualne i intensywne doradztwo wyjaśniona zostanie Państwu procedura uznawania oraz możliwości i szanse. Jeśli procedura uznawania zostanie zakończona, możecie skorzystać Państwo w przypadku częściowego uznania z dalszych środków podnoszenia kwalifikacji. HWK pomoże w znalezieniu odpowiednich działań i wesprze Państwa w finansowych możliwościach wsparcia. Jeśli zostanie stwierdzona równoważność, możecie Państwo wziąć w każdym momencie udział w dalszym kształceniu, jak np. złożenie egzaminu na tytuł mistrza.