Możliwości opieki nad dziećmi

Możliwości opieki nad małymi dziećmi
Do opieki nad dziećmi od pierwszego do szóstego roku życia są do dyspozycji liczne przedszkola i placówki dziennej opieki nad dziećmi. Również dla młodszych dzieci są pojedyncze miejsca. Alternatywę stanowią całodniowe opiekunki lub opiekunowie do dzieci. Wyjątkowe w Heilbronnie jest zwolnionienie z opłat za przedszkole dla dzieci powyżej 3 roku życia. W przypadku potrzeby opieki nad dzieckiem na kilka godzin można w Heilbronnie znaleźć wiele punktówpośredniczących opiekunkami do dzieci.

Możliwości opieki dla dzieci szkolnych
Aby Państwa dziecko nie miało dalekiej drogi do szkoły, w każdej dzielnicy znaduje się szkoła podstawowa. Wszystkie szkoły podstawowe i większość szkół ponadpodstawowych na terenie miasta oferują opiekę całodniową jak i obiady na stołówce. Dzieci szkolne są po zajęciach również w dobrych rękach w miejskich domówach młodzieżowych.