Studiowanie w Heilbronnie

W Wyższej Szkole w Heilbronnie (HHN) studiuje ok. 8.300 studentów w trzech jej siedzibach (Heilbronn, Schwäbisch Hall oraz Künzelsau) w dziedzinach techniki, ekonomii i informatyki. Wielu z nich pochodzi z zagranicy. Aby móc studiować w HHN konieczne jest świadectwo ukończenia szkoły odpowiadające niemieckiej maturze lub maturze zawodowej jak i bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. W celu rozpoczęcia niemieckojęzycznych studiów potrzebny jest egzamin językowy (np. TestDaF4 lub DSH-2, co odpowiada poziomowi B2/C1), aby podjąć angielskojęzyczny kierunek studiów potrzebne jest przedłożenie zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języka angielskiego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia na studia i dokumentów potrzebnych do ubiegania się o przyjęcie otrzymać można w Szkole Wyższej w Heilbronnie.

Zestawienie wszystkich kierunków studiów:

Dalsze informacje: