Следване в Хайлброн

Във Висшето училище Хайлброн (HHN) следват около 8 300 студенти на три места (Хайлброн, Швебиш Хал и Кюнцелзау) в областите техника, икономика и информатика. Много от тях идват от чужбина. За да следвате във Висшето училище Хайлброн е необходимо училищно образование, което отговаря на немската матура съотв. на зрелостен изпит, както и много добри езикови познания. За следване на немски е необходим изпит по езика (напр. TestDaF4 или DSH-2, които отговарят на ниво B2/C1); за следване на английски трябва да удостоверите изпит по английски език. Подробна информация за условията за допускане до следване .и за това, какви документи трябва да подадете за кандидатстване, ще получите във Висшето училище Хайлброн.

Списък на всички специалности:

Повече информация :