Център "Добре дошли"

Центърът "Добре дошли" е мястото за контакти за международни специалисти и ги подкрепя при първите им стъпки в региона Хайлброн-Франкен. Той информира за разпоредбите за влизане и пребиваване в държавата, търсене на работа, професионалната квалификация, езикови курсове, присъединяването на семейство и ежедневния живот в региона.

Центърът "Добре дошли" освен това подпомага малки и средни предприятия от региона Хайлброн-Франкен при набирането и интеграцията на международни специалисти и предлага индивидуална консултация. Той насочва освен това към компетентните учреждения (институции, служби и организации). В целия регион Хайлброн-Франкен се предлагат редовни приемни часове, които са отворени и безплатни за всеки.