Възрастни хора

На възрастните хора в Хайлбнрон е предоставено всичко необходимо за да водят активен живот до дълбока старост: възможности за пазаруване в близост до дома, добре устроена автобусна и железопътна мрежа, много предложения за свободното време и културни мероприятия.

Pflegestützpunkt Heilbronn (Бюро за социални грижи Хайлброн)
Бюрото за социални грижи е точното място за получаване на информация за всички нуждаещи се от грижи и техните близки. Тук се предлага обстойна информация за необходимата помощ и съдействие за нуждаещите се от грижи. Освен това бюрото координира и свързва всички предложения в околността, свързани с грижите за болни и възрастни хора.

Пътеводител за възрастни хора
Специализирана информация за възрастните хора е събрана и в „Wegweiser für Seniorinnen und Senioren - Älter werden in Heilbronn“ (Пътеводител за възрастни хора – приветливия за възрастни хора Хайлброн). Брошурата е безплатна и можете да я получите в Amt für Familie, Jugend und Senioren, във всички граждански служби и в Seniorenbüro (Бюро за възрастни хора). Брошурата може да се изтегли и онлайн.