Подготовка за редовни учебни занятия

Ако Вашето дете в началото няма или има само слаби познания по немски език, това се съобщава при регистрацията в гражданската служба или в службата за чужденци на Бюрото за комунален образователен мениджмънт. Бюрото за комунален образователен мениджмънт разпределя местата в училище за новите заселници, които нямат познания по немски език (Clearingstelle). В сътрудничество с Държавната училищна служба Хайлброн децата се разпределят в зависимост от възрастта и вида училище или в подготвителен клас (VKL) или в подготвителна година за работа и професия без познания по немски език (VABO). Там децата се подготвят за учебните часове и им се помага да завършат успешно училище.