Προετοιμασία για το κανονικό μάθημα

Εάν το παιδί σας στη διάρκεια της αρχικής περιόδου έχει λίγη ή καθόλου γνώση της γερμανικής γλώσσας, αυτό αναφέρεται στο Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά την εγγραφή στην υπηρεσία πολιτών ή την υπηρεσία αλλοδαπών. Αυτό διαχειρίζεται από το 2015 τις σχολικές θέσεις για νέους μετανάστες που δεν έχουν γνώσεις της γερμανικής γλώσσας (Clearing). Τα παιδιά κατατάσσονται σύμφωνα με την ηλικία και το είδος του σχολείου ή σε τάξη προετοιμασίας (VKL) ή σε ένα έτος προετοιμασίας απασχόλησης και επαγγέλματος χωρίς γνώση της γερμανικής γλώσσας (VAB0). Εκεί, τα παιδιά προετοιμάζονται γλωσσικά για το μάθημα και ενισχύονται στην επίτευξη ολοκλήρωσης της σχολικής φοίτησης. Η προσφορά μεσολάβησης για μία θέση φοίτησης διατίθεται και για οικογένειες μετανάστες από την ΕΕ, αλλά και για οικογένειες από τρίτες χώρες.