Τοπικές αρμόδιες επαφές

Στη Χαϊλμπρόν υπάρχουν πολλές οργανώσεις και ιδρύματα που σας ενημερώνουν σε μια προσωπική συνομιλία σχετικά με τις δυνατότητες της επαγγελματικής αναγνώρισης και σας βοηθούν να βρείτε την κατάλληλη υπηρεσία αναγνώρισης. Αυτές είναι:

Αν έχετε εγγραφεί στο γραφείο ευρέσεως εργασίας ή στο Κέντρο Εργασίας, μπορείτε επίσης να λάβετε υποστήριξη κι από εκεί εκεί στο δρόμο για την επαγγελματική σας αναγνώριση.