Ζωή και βιώματα στη Χαϊλμπρόν

Στη Χαϊλμπρόν υπάρχουν πολλές δυνατότητες ενασχόλησης στον ελεύθερο χρόνο και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Θα χαρούμε εάν βρείτε κατάλληλες προσφορές και εάν γίνεται ενεργοί πολίτες στην νέα σας πόλη.