Συμμετοχή πολιτών

Συμμετοχή πολιτών
Η πόλη της Χαϊλμπρόν έχει ανοίξει νέους δρόμους στο θέμα συμμετοχή πολιτών: Οι πολίτισσες και πολίτες της Χαϊλμπρόν έχουν τώρα περισσότερες δυνατότητες να πληροφορηθούν σχετικά με τα  δημοτικά σχέδια και να συμμετέχουν σε αυτά. Για αυτόν το σκοπό δημιουργείται και δημοσιεύεται τακτικά ένας κατάλογος σχεδίων. Εκεί παρουσιάζονται όλα τα σημαντικά έργα της πόλης.

Τοπική Ατζέντα 21 
Σύμφωνα με το σύνθημα: Μαζί για μία διαρκή, με μελλοντική προοπτική Χαϊλμπρόν καλεί η Ατζέντα 21 όλες τις πολίτισσες, τους πολίτες και τους ειδικούς να συμμετέχουν από κοινού για τη διαρκή οικολογική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Χαϊλμπρόν. Η τοπική Ατζέντα εργάζεται στους εξής κύκλους εργασίας και ομάδες έργων (ΑΚ, έκδοση 1.8.2017) και πραγματοποιεί έργα και εκδηλώσεις:

 • Συμβούλιο προστασίας κλίματος
 • ΑΚ κατοικία
 • ΑΚ οικονομία δημοσίου συμφέροντος
 • ΑΚ κινητικότητα
 • ΑΚ διαπολιτισμική πόλη
 • Ομάδα έργου "Heilbronner Gartenkids"

Βάση και εντολή της τοπικής Ατζέντας 21 είναι η απόφαση των ΗΕ του Ρίο ντε Τζανέιρο, 1992 και 2015 ως προς την διαρκή εξέλιξη των κοινοτήτων στα πεδία: Οικολογία-Οικονομία-Κοινωνικά.

Ίδρυμα πολιτών Heilbronn (Heilbronner Bürgerstiftung)
Το ίδρυμα πολιτών Heilbronn είναι ένα ίδρυμα πολιτών της Χαϊλμπρόν για πολίτες της Χαϊλμπρόν. Από το
ίδρυμα ενισχύονται μεταλύ άλλων έργα στους παρακάτω τομείς:

 • Εκπαίδευση και ανατροφή
 • Επιστήμη και έρευνα
 • Ενίσχυση νεολαίας και ηλικιωμένων
 • Πρόνοια
 • Πρόληψη δημόσιας υγείας
 • Αθλητισμός
 • Πολιτισμός και τέχνη
 • Συντήρηση μνημείων
 • Προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, όπως επίσης και διατήρηση του τοπίου
 • Φροντίδα της πατρίδας
 • Συνεννόηση των λαών
 • Φιλανθρωπικοί σκοποί

Φόρουμ Εθελοντισμός
Το Φόρουμ Εθελοντισμός στην πόλη και την εριφέρεια της Χαϊλμπρόν συνδέει διάφορους συλλόγους και οργανισμούς. Στόχος είναι η δκτύωση και προώθηση της πρωτοβουλίας των πολιτών. Βασικές αρμοδιότητες του φόρουμ είναι:

 • Εξασφάλιση, κινητοποίηση, προώθηση και συμβούλευση εθελοντών
 • Ανταλλαγή εμπειριών και
 • ετεκπαιδεύσεις για ενεργούς
 • Βραβεία για εθελοντές
 • Λόμπυ και δημόσιες σχέσεις για τον εθελοντισμό.

Σύλλογοι
Στη Χαϊλμπρόν η ζωή των συλλόγων είναι ενεργή. Στην ιστοσελίδα της πόλης θα βρείτε τους αθλητικούς, πολιτιστικούς, μουσικούς και ωδικούς συλλόγους, όπως επίσης και τους συλλόγους δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου της Χαϊλμπρόν με διευθύνσεις και υπευθύνους.