Σχολείο

Σχολείο
Στη Γερμανία το σχολείο είναι υποχρεωτικό από το 6. έτος της ηλικίας. Όταν το παιδί σας φτάσει σε αυτήν την ηλικία θα λάβει αυτόματα μία πρόσκληση εγγραφής για το πιο κοντινό δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας σας, θα λάβετε επιστολή και πληροφόρηση από το αρμόδιο δημοτικό σχολείο. Νεοφερμένοι πρέπει να εγγράψουν αυτοβούλως το παιδί τους στο σχολείο. Μετά από το τέλος της τετραετίας του δημοτικού σχολείου, το παιδί επισκέπτεται ένα σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση πχ. το τεχνικό/επαγγελματικό σχολείο, το επαγγελματικό σχολείο, το γυμνάσιο ή το κοινό γενικό σχολείο. Για παιδιά με αναπηρίες υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός ειδικού σχολείου ή της συμπεριλαμβανόμενης επίσκεψης σε ένα κανονικό σχολείο. Επιπλέον υπάρχουν επαγγελματικές σχολές με επιχειρησιακή- τεχνική, οικονομική, κοινωνική όπως επίσης οικιακή και αγροτική κατεύθυνση.

Επιλογή του σχολείου
Τα δημοτικά σχολεία αντιστοιχούν σε σχολικές περιφέρειες. Αναλόγως τον τόπο κατοικίας, κατατάσσεται το παιδί σας στο κοντινότερο σχολείο. Σε όλα τα δημοτικά σχολεία υπάρχουν διάφορες προσφορέςολοήμερης φύλαξης με μουσικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηρίοτητες. Επιπλέον όλα τα σχολεία παρέχουν μαθήματα προαγωγής της γλώσσας. Στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορείτε να αποφασίσετε μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τα εξατομικευμένα ενδιαφέροντα του παιδιού σας και το προφίλ του σχολείου, σε ποιο σχολείο θα εγγράψετε το παιδί σας.

Περαιτέρω πληροφορίες