Αθλητικοί Σύλλογοι

Η Χαϊλμπρόν είναι μία πόλη φιλική στον αθλητισμό: Σε σχεδόν 70 αθλητικούς συλλόγους – από τον «γενικό σύλλογο αθλητισμού» μέχρι και τη «λέσχη βενζινακάτων Βυρτεμβέργης» - δραστηριοποιούνται σχεδόν 30.000 αθλητές. Επιπλέον υπάρχουν περίπου 120 ερασιτεχνικοί και ψυχαγωγικοί σύλλογοι. Στην ιστοσελίδα του Σωματείου Αθλητισμού της πόλης της Χαϊλμπρόν θα βρείτε έναν κατάλογο πολλών αθλητικών συλλόγων  και ενώσεων, στους οποίες μπορείτε να γίνετε μέλος.

Πολλοί πολίτες της Χαϊλμπρόν έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο και αυτό διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο για τον οργανωμένο αθλητισμό. Μετην υποστήριξη του προγράμματος «Ένταξη μέσω του αθλητισμού" στο σωματείο αθλητισμού του κρατιδίου Landessportverband Baden-Württemberg e. V. Ασχολούνται αθλητικοί σύλλογοι και ενώσεις ενεργά με θέματα της διαφορετικότητας, την ένταξης και του διαπολιτισμικού ανοίγματος και είναι ανοιχτοί σε νέα μέλη από διαφορετικούς πολιτιστικούς κύκλους.

Περαιτέρω πληροφορίες: