Shoqatat e sportit

Hailbroni është një qytet sportdashës: Në pothuajse 70 shoqata sporti, nga "Shoqata e përgjithshme sportive Hailbron" deri tek "Klubi i barkave me motor i Vyrtembergut " janë aktivë pothuajse 30.000 sportiste dhe sportistë. Këtu shtohen rreth 120 shoqata hobi dhe kohe të lirë. Në faqen e internetit të Lidhjes për sport të qytetit Hailbron (www.sport-heilbronn.de) ju gjeni një listë me shumë shoqata dhe lidhje sportive tek të cilat ju mund të bëheni anëtarë.

Shumë hailbronianë/hailbroniane kanë një prejardhje emigracioni dhe kjo luan një rol gjithmonë e më të madh për sportin e organizuar. Me mbështetjen e programit federal "Integrim nëpërmjet sportit" të Lidhjes sportive të landit Baden Vyrtemberg respektivisht të Lidhjes sportive vyrtembergiane shoqatat dhe lidhjet sportive, ndër të tjera edhe disa lidhje sportive hailbroniane, merren aktivisht me temat shumëllojshmëri, integrim dhe çelje ndërkulturore dhe ftojnë për sport në shoqatë po ashtu anëtarë të rinj nga rrethe kulturash të ndryshme.

Informacione të mëtejshme: