Bashkia

Bashkia respektivisht administrata e qytetit është pika qendrore e kontaktit për të gjithë qytetaret dhe qytetarët, të cilët për shembull, duan të bëjnë kërkesë për një pasaportë ose duan të regjistrojnë një makinë. Por po ashtu, kush shkon në Hailbron në muze ose e hap rubinetin e ujit në shtëpi bie në kontakt me administratën e qytetit. Sepse qytetit i përkasin vende shtabi, seksione dhe ndërmarrje vetjake si teatri dhe ndërmarrja e shpërbërjes [së mbeturinave], institute kulturore dhe disa shpk-ë si dhe ndërmarrja e qytetit dhe klinika. Administrata e qytetit nga ana tjetër ndahet në katër degë me përkatësisht një kryetare bashkie ose një kryetar bashkie në krye.