Partner i ekonomisë

Partner i ekonomisë
Hailbroni ofron për çdo situatë ndërmarrjeje dhe për çdo degë referentin e drejtë. Më poshtë do të përmenden disa nga partnerët më të rëndësishëm me ofertat e tyre, të cilët p.sh. ndihmojnë gjatë kërkimit për vendndodhjen optimale të firmës ose angazhohen për formimin profesional ose të mëtejshëm të firmës. Më tepër informacione për temë "ekonomi" ju merrni në faqen e internetit të qytetit.

Nxitja e ekonomisë
Nxitja e ekonomisë e qytetit është partnere qendrore për krijuesit e ekzistencave dhe ndërmarrjeve në Hailbron si dhe për firma të jashtme dhe investorë, të cilët interesohen për vendndodhjen Hailbron. Vendi i shtabit - Nxitja e ekonomisë - mbështet ndërmarrje dhe ndërmjetëson kontakt për tek seksionet specialiste të qytetit si Qendra e shërbimit të seksionit të planifikimit dhe juridik për ndërtim si dhe për institucione të mëtejshme me rëndësi për ndërmarrjet, si shkollat e larta, dhomat ose rrjetet regjionale të ndërmarrjeve.

Informacione të mëtejshme: