Aplikimet dhe biografitë

Nëse keni gjetur një shpallje interesante për një vend pune, ju duhet të shkruani një aplikim. Në Gjermani një aplikim përbëhet nga:

  • një shkresë
  • një biografi tabelore dhe
  • dëshmitë

Në shkresë ju përshkruani kualifikimet më të rëndësishme për vendin e punës dhe tregoni, pse aplikoni ju për këtë vend pune. Në biografinë tuaj ju paraqitni shkurt të gjitha stacionet e jetës në formë tabelore. Aplikimin duhet ta shoqërojnë gjithashtu dëftesat nga shkolla, shkolla e lartë dhe profesioni. Sa të mira janë shanset tuaja, të merreni në një vend pune, kjo varet shpesh nga kualifikimi dhe nga ajo, se sa mirë flisni ju gjermanisht. Përveç kësaj është e rëndësishme, të lini të njihet përfundimi juaj i përfituar ose profesioni (shih njohja e kualifikimit profesional).

Mbështetje gjatë përgatitjes së dokumenteve të aplikimit si dhe këshilla dhe informacione për procedurën e aplikimit ju merrni tek "BiZ" (shih Qendra e informacionit për profesionin) të agjencisë për punë dhe tek vendet e këshillimit për migrantët (shih vendet e këshillimit për migracionin) në Hailbron.