Ndihmë për përfshirjen

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Ndihmat për përfshirjen paraqitin një formë të veçantë të ndihmës sociale. Ato mund të merren në konsideratë nga njerëz me një aftësi të kufizuar fizike, psikike ose shpirtërore, derisa këta, për shkak të aftësisë së kufizuar janë të kufizuar thelbësisht në aftësitë e tyre për të marrë pjesë në shoqëri ose janë të kërcënuar nga një aftësi thelbësore e tillë.
Ndihmat mund të sillen si ndihma shërbimi, sendesh ose të hollash (buxhet personal) dhe të sigurohen në formë të ndihmës ambulante, stacionare të pjesshme ose stacionare.
Synimi i ndihmës për përfshirje është t’iu mundësojë njerëzve me aftësi të kufizuara të marrin pjesë në jetën shoqërore dhe t’i aftësojë ata për një jetë të pavarur.