Ayuda de integración

Topluma kazandırma yardımı sosyal yardımın özel bir şeklidir. Fiziksel, zihinsel veya ruhsal engelli insanlar tarafından talep edilebilir, şayet bu kişiler engelinden dolayı topluma katılmada önemli ölçüde bir kısıtlanma yaşıyorlarsa veya bir engel ile büyük ölçüde ile karşı karşıya bulunurlarsa. Yardımlar hizmet, mal veya maddi yardım (kisiye özel bütçe) olarak arz edilebilir ve ayakta tedavi, yarı ayakta yarı yatakta tedavi veya yatakta tedavi şeklinde sağlanabilir.  Topuma kazandırma desteğinin amacı, engelli insanların toplum hayatına ortak olma imkanını sağlamak ve onları kendi başlarına bir hayat sürmeye muktedir kılmaktır.

Prestaciones de ayuda de integración representan una forma especial de asistencia pública. Pueden ser utilizadas de personas con una discapacidad física, mental o síquica, en tanto que sean restringuidos esencialmente a causa de la discapacidad en su capacidad para participar en la sociedad o sean amenazadas de una disminución esencial.
Las prestaciones pueden ser cumplidas como prestación de servicio, en especie o en efectivo (presupuesto personal) y pueden ser otorgados en forma de ayuda ambulante, parcial estacionaria o estacionaria.
El fin de la ayuda de integración es que personas con discapacidad son facilitadas la participación en la vida social y son capacitadas para una vida independiente.