Τμήματα

Das Dezernat I leitet der Oberbürgermeister Harry Mergel, der auch Vorsitzender des Gemeinderats ist. Das Dezernat I ist unter anderem zuständig für die Verwaltungssteuerung, die Öffentlichkeitsarbeit, den Bereich Integration sowie die Bürgerbeteiligung.
Mehrmals im Jahr lädt der Oberbürgermeister samstags zu einer Bürgersprechstunde ein. Die Termine werden rechtzeitig in den Medien und auf der städtischen Homepage bekanntgegeben.

Το τμήμα ΙΙ διοικεί ο πρώτος
αντιδήμαρχος Martin Diepgen. Στη δική του
ευθύνη εμπίπτουν οι τομείς οικονομίας και
οικονομικών, προσωπικό κι οργάνωση όπως
επίσης και η οργανική μονάδα επιτρόπων
γυναικών.

Το τμήμα ΙΙΙ διοικείται
από τη δήμαρχο Agnes Christner. Οι
αρμοδιότητές της εμπεριέχουν τα πεδία
εξυπηρέτηση πολιτών, πολιτισμός, εκπαίδευση
και φύλαξη, δημόσια ασφάλεια και τάξη
όπως επίσης και κοινωνικά και υγεία.


Ο δήμαρχος Willfried Hajek είναι διοικητής
του τμήματος IV. Στο τμήμα IV ανήκουν οι
τομείς δόμηση, σχεδιασμός, κατοικία και
περιβάλλον.