Έτος προετοιμασίας απασχόλησης και επαγγέλματος με κεντρικό τομέα την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας (VABO)

Η προετοιμασία γλώσσας στη τάξη VAB0 είναι ένα μέτρο ενίσχυσης νέων μεταναστών/-ριών (15 έως 19 ετών), οι οποίοι έχουν ελάχιστη ή καμία γνώση της γερμανικής γλώσσας. Οι νέοι προετοιμάζονται την επαγγελματική εκπαίδευση συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική εξάσκηση. Προτεραιότητα στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Κι εδώ διεξάγονται διάφορες δοκιμασίες μαθηματικών και γλώσσας.

Με την υπηρεσία Clearing ενίσχυσης της γλώσσας στα σχολεία, εξασφαλίζεται μία γρήγορη ένταξη των νέων μαθητών στα σχολεία  για ενίσχυση και ενσωμάτωση και για την κατάρτιση της γλώσσας .