Άδεια μόνιμης κατοικίας ΕΕ

Η άδεια μόνιμης κατοικίας στην ΕΕ είναι μια απεριόριστη άδεια παραμονής. Με αυτήν έχετε τα ίδια δικαιώματα με την άδεια εγκατάστασης. Μπορείτε υπό βελτιωμένες συνθήκες να ζήσετε, να εργαστείτε ή να σπουδάσετε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.