Αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης

Στη Γερμανία υπάρχουν νομοθετικά κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν απαιτείται αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης. Στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα πρέπει οι ξένοι τίτλοι σπουδών να αναγνωριστούν, προκειμένου να ασκηθεί το επάγγελμα. Ποια επαγγέλματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα, ανατρέξτε στην www.anerkennung-in-deutschland.de.

Διαδικασία αναγνώρισης
Η διαδικασία αναγνώρισης είναι δυνατή για σχολικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά απολυτήρια/πτυχία. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε περισσότερα βήματα:

  1. 1. Πριν από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να πραγματοποιείται μία προσωπική ενημέρωση, ώστε να διευκρινίζονται ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα αναφοράς, τα έξοδα ή ίσως τις εναλλακτικές κλπ.
  2. Υποβάλετε μία αίτηση για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας της ξένης επαγγελματικής σας κατάρτισης.
  3. Αναλόγως του επαγγέλματός σας, υποβάλετε την αίτηση στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης.
  4. Η διαδικασία αναγνώρισης είναι εξατομικευμένη. Ανάλογα με το επάγγελμα είναι υπεύθυνες διαφορετικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση της ισοδυναμίας.

Συνήθως η διάρκεια της διαδικασίας μετά από την παραλαβή όλων των εγγράφων δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Τα τέλη της διαδικασία καθορίζονται εξατομικευμένα και καταβάλλονται από τον/την αιτούντα/σσα. Το γραφείο ευρέσεως εργασίας ή το κέντρο εργασίας μπορεί να αναλάβει το κόστος. Στις Τοπικές αρμόδιες επαφές μπορείτε να μάθετε ποια υπηρεσία αναγνώρισης είναι υπεύθυνη για εσάς.

Περαιτέρω πληροφορίες: