Χρηματοδότηση της φοίτησης

Συνιστάται πριν από την έναρξη των σπουδών, η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης όπως επίσης και τα δίδακτρα από το ανάλογο πανεπιστήμιο. Για χρηματοδοτήσετε οι ίδιοι τις σπουδές σας, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες  ή ενίσχυση:

  • Υποβολή αίτηση για οικονομική ενίσχυση της κατάρτισης (συμβουλευτική BAföG μέσω του Studierendenwerk Χαϊδελβέργης στην ανώτατη σχολή της Χαϊλμπρόν)
  • Υποτροφίες
  • Εργασία παράλληλα με τις σπουδές
  • Άλλα: δάνεια, φοιτητικά δάνεια (KfW Φοιτητικό Δάνειο / εκπαίδευσης), "χορηγοί"

Υποτροφίες: