Υπηρεσία πληροφόρησης σχετικά με κύκλους μαθημάτων ένταξης

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε μαθήματα ένταξης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία πληροφόρησης μαθημάτων ένταξης στο δημαρχείο για πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων ένταξης και συμβουλευτική σχετικά με τον καταλληλότερο για εσάς κύκλο μαθημάτων ένταξης. Παρακαλείστε προσκομίσετε στην υπηρεσία πληροφόρησης το διαβατήριό σας και αν υπάρχει μια έγκυρη ειδοποίηση επιδόματος ανεργίας ΙΙ ή επιδόματος στέγασης. Με αυτά είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση απαλλαγής εξόδων στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF). Η BAMF αποφασίζει εάν μπορείτε να απαλλαγείτε από τα έξοδα. Αν ολοκληρώσετε επιτυχώς τα μαθήματα θα λάβετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επίπεδο Β, όπως επίσης και ένα πιστοποιητικό συμμετοχής στη δοκιμασία «Ζωή στη Γερμανία". Όλοι όσοι δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν ένα κύκλο μαθημάτων ένταξης, μπορούν επίσης να υποβάλουν άμεσα αίτηση σε έναν φορέα για την εισαγωγή τους σε έναν κύκλο μαθημάτων ένταξης.

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης