Τίτλοι παραμονής

Σύμφωνα με το νόμο περί παραμονής, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005, παρέχονται οι εξής τίτλοι παραμονής ως:

Η έγκριση και η ανοχή παραμονής δεν είναι τίτλοι παραμονής.

Έγκριση παραμονής
Εάν κάνετε αίτηση στην Ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης και προσφύγων για άσυλο στη Γερμανία, θα πάρετε αρχικά μια έγκριση παραμονής. Η έγκριση παραμονής δεν είναι τίτλος παραμονής. Μόνο μετά από θετική απόφαση σχετικά με την αίτηση ασύλου σας, θα λάβετε Άδεια παραμονή.

Ανοχή
Η "ανοχή" δεν είναι νομικό καθεστώς παραμονής και εκδίδεται από την υπηρεσία αλλοδαπών, όταν αναστέλλεται η απέλαση. Βεβαιώνει ότι κάποιος πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα, αλλά προσωρινά για διάφορους λόγους δεν εγκαταλείπει τη χώρα ή δεν απελαύνεται. 

Εάν έχετε έγκριση παραμονής ή ανοχή και βρείτε μία θέση εργασίας, θα πρέπει να υποβάλετε αρχικά αίτηση στην υπηρεσία αλλοδαπών για άδεια εργασίας. Η αίτηση ελέγχεται από την υπηρεσία αλλοδαπών. Η κεντρική υπηρεσία μεσολάβησης εξωτερικού και εξειδίκευσης του οργανισμού ευρέσεως εργασίας αποφασίζει εάν επιτρέπεται να ξεκινήσετε την απασχόληση.

Περαιτέρω πληροφορίες: