Τίτλοι παραμονής

Σύμφωνα με το νόμο περί παραμονής, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005, υπάρχουν 4 τίτλοι παραμονής:

Η έγκριση και η ανοχή παραμονής δεν είναι τίτλοι παραμονής.

Έγκριση παραμονής
Εάν κάνετε αίτηση για άσυλο στη Γερμανία, θα πάρετε αρχικά μια "έγκριση παραμονής". Πρόκειται για ένα προσωρινό και μη νόμιμο καθεστώς διαμονής. Μόνο όταν γίνει δεκτή η αίτηση ασύλου σας θα λάβετε μία ισχύουσα «Άδεια παραμονής».

Ανοχή
Η "ανοχή" δεν είναι νομικό καθεστώς παραμονής και εκδίδεται από την υπηρεσία αλλοδαπών, όταν αναστέλλεται η απέλαση. Βεβαιώνει ότι κάποιος πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα, αλλά προσωρινά για διάφορους λόγους δεν εγκαταλείπει τη χώρα ή δεν απελαύνεται. 

Εάν έχετε έγκριση παραμονής ή ανοχή και βρείτε μία θέση εργασίας, θα πρέπει να υποβάλετε αρχικά αίτηση στην υπηρεσία αλλοδαπών για άδεια εργασίας. Η αίτηση ελέγχεται από την υπηρεσία αλλοδαπών. Η κεντρική υπηρεσία μεσολάβησης εξωτερικού και εξειδίκευσης του οργανισμού ευρέσεως εργασίας αποφασίζει εάν επιτρέπεται να ξεκινήσετε την απασχόληση.

Περαιτέρω πληροφορίες: