Местни лица за контакти

В Хайлброн има няколко служби и институции, които в личен разговор ще Ви информират за възможностите за признаване на професията и ще Ви помогнат, да намерите най-подходящото бюро. Това са :

Ако сте регистрирани в Агенцията по труда или в Центъра за работа, там също могат да Ви напътстват по пътя за признаване на професионалните квалификации.