Езиково подпомагане в училище

Ученици, които имат нужда от езиково подпомагане получават в Хайлброн допълнително езиково подпомагане. Почти всички начални училища в Хайлброн участват в програмата "Език за цял живот" на Академията за иновативно обучение и мениджмънт Хайлброн-Франкен общополезно ООД (aim). Квалифицираният персонал за езиково подпомагане на aim подпомага ученици в малки групи, за да разширят и затвърдят индивидуално езиковата си компетентност. Програмата е насочена както към немски деца така и към деца с миграционен произход.

Обърнете се към съответното училище, за да получите информация за предложенията за езиково подпомагане.

Списък на всички училища в Хайлброн