Консултации

В Хайлброн не оставяме никой да се справя сам с проблемите си. Тук има много консултативни центрове, към които можете да се обърнете. В тях ще решим заедно проблемите, без значение дали касаят училище, работа, семейство или здравето Ви като цяло. В град Хайлброн Вие можете да се възползвате от следните възможности за консултациии: 

  • семейни консултации и за възпитанието на децата 
  • консултации на младежи и на зависими 
  • консултации на жени / при сексуално насилие 
  • други консултации и групи за взаимопомощ

Списък на консултативните центрове с адреси и данни за контакт ще откриете на сайта на град Хайлброн.

Консултативен център за семейството и възпитанието на децата
Градският консултативен център за семейството и възпитанието на децата съветва безплатно както родители, така и деца и младежи. 

  • по въпроси на възпитанието и семейния живот, 
  • консултации при бременност / при конфликти през бременността
  • при проблеми в развитието и поведението, 
  • при трудности в училище, 
  • по въпроси относно партньорство, раздяла, развод както и
  • при други лични проблеми

Повече информация