Seniorzy

Seniorzy znajdą w Heilbronnie wszystko, aby prowadzić aktywne życie aż po zaawansowany wiek: możliwości zaopatrzenia blisko miejsca zamieszkania, dobrze rozbudowana sieć autobusowa i kolejowa, jak i wiele ofert kulturalnych i spędzania czasu wolnego.

Punkt wsparcia opiekuńczego w Heilbronnie
Punkt wsparcia opiekuńczego jest punktem kontaktowym i informacyjnym dla osób wymagających opieki i ich rodzin. Oferuje on kompleksowe informacje o koniecznej pomocy i świadczeniach dla osób wymagających opieki. Poza tym punkt wsparcia opiekuńczego koordynuje i łączy oferty związane z opieką w pobliżu miejsca zamieszkania.

Przewodnik dla seniorów
Specjalne informacje dla seniorów są zebrane również w „Przewodniku dla seniorów – Heilbronn przyjazny seniorom”. Broszurę można pobrać bezpłatnie w Urzędzie ds. Rodziny, Młodzieży i Seniorów, we wszystkich Urzędach Spraw Obywatelskich (Bürgeramt) i w Biurze Seniora. Broszura znajduje się również w internecie.