Kursy integracyjne

Kurs integracyjny jest ofertą dla wszystkich obywateli z zagranicy i obywateli niemieckich z tłem migracyjnym. Na tym kursie można opanować najomość języka niemieckiego w stopniu wystarczającym (poziom B1), nabyć wiedzę o porządku prawnym oraz kulturze i historii Niemiec (kurs wprowadzający, niem. Orientierungskurs).

Ogólny kurs integracyjny obejmuje 600 godzin kursu językowego oraz 100 godzin kursu wprowadzającego. Oprócz ogólnego kursu integracyjnego oferowane są też specjalistyczne kursy integracyjne, jak np.:

  • Kurs integracyjny dla młodzieży (1000 godzin)
  • Kurs integracyjny dla rodziców (1000 godzin)
  • Kurs alfabetyzacji (1000 godzin)

Kursy finansowane są przez Federację (BAMF). Uczestnik ponosi koszt własnego udziału w wysokości 1,95 € za godzinę lekcyjną.

Zależnie od pochodzenia (np. obywatel UE, przesiedleniec) lub dowodu pobytowego istnieją różne regulacje dotyczące udziału i kosztów.